(suachuamaytinhbang.com.vn)

Chuyên cung cấp các loại linh kiện máy tính bảng như màn hình

cảm ứng

Pin máy tính bảng

Cable connect máy tính bảng

Ic 5 chân máy tính bảng

IC CPU A10 máy tính bảng

IC HDMI cho máy tính bảng

IC Nguồn

Cable kết nối mini USB

Cable màn hình Novo7 fire

Cable màn hình Samsung P7500/7510

Cable OTG kết nối USB 3G / Bàn phím

Cable sạc Samsung tablet N8000 & P7500

Cable USB ASUS TF101 / TF201 / TF300 / TF700
Cùng rất nhiều loại linh kiện khác, gọi để biết thêm chi tiết 0973 472 475 – 0906226069

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>