Thông báo chuyển chi nhánh tại HN từ 328A Nguyễn Trãi sang 276 phố Vọng kể từ ngày 5/3/2015

chuyen dia diem2
http://maytinhbang-vn.vn/ Thông báo chuyển chi nhánh tại HN từ 328A Nguyễn Trãi sang 276 phố Vọng,P.Phương liệt,Q.Thanh Xuân  kể từ ngày 5/3/2015.
- Nhân dịp chuyển địa điểm sẽ khuyến mãi cho khách hàng tới chi nhánh mới tại phố Vọng để mua và sửa chữa từ ngày 5/3/2015 – 10/3/2015 như sau :
  + Khách hàng tới sửa chữa không thay thế linh kiện : Giảm giá sửa chữa 50%.
  + Khách tới sửa chữa và có mua linh kiện thay thế : Miễn phí thay thế linh kiện + Giảm giá linh kiện 5% (căn cứ theo giá LK đăng trên web ).
  + Khách tới mua linh-Phụ kiện : giảm giá 10% ( căn cứ theo giá đăng trên web ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>